Dosya

“Müslüman Derneklerle Çalışmamız Olmadı.”

Almanya’da Geldern Cezaevi’nin Müdürü Karl Schwers ile Müslüman mahkûmların ihtiyaçları ve cezaevinde aile ile kurulan ilişkilerin önem...
01.02.2014
mahkumların

Dosya

“Mahkumların Kendilerini Tekrar ‘Güzel’ Olarak Gösterebildikleri Tek İnsanlar Bizleriz”

Fransa’da 30 senedir din görevlisi olarak çalışan Hassan El – Alaoui Talibi, 15 senedir Müslüman mahkûmlarla ilgileniyor. Fransa Ulusal Hap...
01.02.2014

Dosya

Gözaltı ve Hapishanelerde Göçmenler

Avrupa hapishanelerindeki tutukluların profiline bakıldığında etnik açıdan azınlık gruplara mensup olanların oranının son derece yüksek o...
01.02.2014

Dosya

“Bir Tebessümümüz Bile Onların Yalnızlıklarını Gideriyor.”

Viyana Üniversitesi’nde “Avusturya’daki Müslüman mahkûmların durumu” konusunda yüksek lisans yapan Ramazan Demir, Avusturya’nın en büy...
01.02.2014

Dosya

Hollanda: Müslüman mahkûmlar

7 farklı dinî akım tarafından ortak kullanılan “sessizlik odaları”na cuma günleri namaz için halılar seriliyor; duvarlar kelime-i tevhid t...
01.02.2014

Dosya

“Müslüman Mahkûmlar Hapishanede Yalnızlar.”

Konya İlahiyat Fakültesi’ni bitiren Ahmet Özdemir, 1998 yılından beri Münster Cezaevi’ndeki Müslüman mahkûmlara fahri olarak manevi rehbe...
01.02.2014

Dosya

İkinci Bir Şans: Kültürlerarası Mahkûm Yardımı

Göçmen kökenli genç mahkûmların topluma yeniden kazandırılmaları ve suçtan uzak bir hayata devam edebilmeleri için “yeniden sosyalizasyon...
01.02.2014
Erbakan

Gündem

Türkiye Siyasetinde Necmettin Erbakan

Siyasette 1969 Genel Seçimlerinde Konya Bağımsız Milletvekili olmasıyla varlık gösteren Necmettin Erbakan, 27 Şubat 2010’da vefatına kadar ön...
01.02.2014

Dosya

“Her Ne Sebeple Hapishaneye Girerse Girsin, Karşımızdaki Bizim Kardeşimiz.”

Danimarka hapishanelerindeki mahkûmların %20’sinin Müslüman olduğu tahmin ediliyor. Ülkede Müslüman mahkûmların manevi ihtiyaçlarının k...
01.02.2014

Dosya

“Yabancı” Bir Ülkede Mahkûmiyet

Farklı sosyal ve kültürel kökenlerden insanların cezaevinde bir araya gelmeleri hassas bir konu. Birlikte yaşamın hürken bile her zaman uyumlu...
01.02.2014