Dosya

Sosyal Medyada Müslüman Kimliğin Dönüşümü

Sosyal medya, Batı ülkelerinde azınlık olarak yaşayan Müslümanların kendilerini ifade etmelerine ve topluma karışmalarına daha rahat bir im...
01.04.2014

Gündem

Danimarka Halk Partisinin Düşündürdükleri

Danimarka Halk Partisi, son zamanlarda Müslüman göçmenlerin sayısının kısıtlanması önerisiyle dikkatleri çekse de, helal kesim ve sünnet g...
01.04.2014

Gündem

İsviçre’de İlk Hedef: Kamusal Tanınma

İsviçre Dinler Konseyi (SCR) ve İsviçre İslam Kuruluşları Federasyonu (FIDS) Başkanı Hisham Maizar, İsviçre’de İslami cemaatlerin tanın...
01.04.2014

Kültür

Orta Çağ’da Müslüman İmajı

Claudio Lange, fotoğraf sergisiyle Orta Çağ’dan şimdiye dek açığa çıkmamış Hristiyan sanatı heykellerindeki İslam algısını gösterdi...
01.04.2014

Dosya

Sosyal Medya Açmazı ve Gerçek Sosyalleşme

İnsanın sosyal bir varlık olduğu fikri kadim zamandan bu yana kabul edilmiş bir gerçektir. İnsan, tabiatını geliştirebilmek için müsait bi...
01.04.2014

Dosya

Sosyal Medyaya Birey Odaklı Bakış

Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişim gösterdiği ve kitle iletişim sistemlerinin değişime uğradığı günümüzde geleneksel haberleşme a...
01.04.2014

Dosya

Avrupa Müslümanlarının Sosyal Medya Kullanımı

İtalyan Akademisyen Stefano Allievi, Avrupa’daki Müslüman popülasyonu hakkında çok fazla çalışmanın bulunduğunu, fakat bu topluluğun nas...
01.04.2014

Tarih

Orta Doğu’da Zorunlu Göç

İnsanlar neden evlerini, yurtlarını terk ederler? Bir topluluğun veya grubun kaçışını ve göçünü zorunlu kılan etkenler nelerdir? “Zoru...
01.04.2014

Gündem

Ekstremizmle Mücadelede Basit Başlıklar

İngiltere’de Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’un “radikal Müslümanların çocuklarının ellerinden alınması” yönündeki önerisi...
01.04.2014

Dünya

Kırım’da İnfaz ve Etnik Arındırma

Kırım Tatar Millî Meclisi Temsilcisi Ahmet Özay, Kırım Tatarlarının gelecek beklentileri ve uluslararası kamuoyunun yapabilecekleri hakkında...
01.04.2014