Portre

“Kuzeyin Nuru”: Ivan Aguéli

Ivan Aguéli, 19. yüzyılın sonlarında Batı Avrupa’da özel- de sufiliğin, genelde ise İslam’ın yaygınlaştırılması için çalışmalar...
01.03.2014

Söyleşi

“Uygurlara Yapılan Baskı Dayanılamayacak Hâlde!”

2005’ten beri Amerika’da sürgün hayatı yaşayan ve Dünya Uygur Kongresinin başkanlığını yapan Kader, Doğu Türkistan’da yaşanan insan...
01.03.2014

Gündem

“Batı Kimliğinin Oluşmasında Müslümanlar ‘Öteki’ Rolünü Üstlendi.”

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)’nın Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılık ile Mücadele Özel Temsilcisi T...
01.02.2014

Dosya

Hollanda’nın Örnek Sistemi: Hapishane İmamları

İslam’ın Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı tarafından hapishane hizmetlerinde tanınmasıyla İmamlardan Sorumlu Müdür Yardımcılığı g...
01.02.2014

Dosya

Müslüman Mahkûm Olmak

Saat: 6. Ahmet gözlerini ovuşturuyor, yatağından fırlıyor ve her gün yaptığı gibi takvim yaprağını koparıyor. Abdestini alıp, seccadesi...
01.02.2014

Gündem

“28 Şubat Toplumun Sosyal Dokusuna Kastetti.”

28 Şubat, Türkiye’de “irticayla savaş” bahanesi altında toplumsal nefretin körüklendiği, ordunun seçilmiş hükümeti gayrimeşru bir şe...
01.02.2014

Müslümanlar ve Apartheid Karşıtı Mücadele

Apartheid, Güney Afrika’da “beyaz”ların “siyah”lara karşı resmî olarak üstün tutulduğu bir rejimin, dahası 50 yıldan fazla süren s...
01.02.2014

Orta Afrika Krizde: “Anarşinin Ortasındayız!”

Orta Afrika yanıyor. Ülke, onlarca yıllık siyasi istikrarsızlığın ardından şimdi de “din savaşları” maskesinin arkasına saklanmış d...
01.02.2014

Portre

Said Halim Paşa ve Buhranlarımız

Said Halim Paşa, ikinci Meşrutiyet devrinin önemli fikir ve devlet adamlarındandır. Döneminin seçkin fikir ve siyaset adamları arasında, asil...
01.02.2014

Dosya

Berlin’de Senato’nun Tartışmalı Kararı Üzerine

Müslüman Mahkûmlar için Manevi Destek Hizmetleri Çalışma Grubu, Berlin Adalet Senatosu ile yaptığı görüşmeler sonucunda 28 Müslüman des...
01.02.2014