Aranan Kelime: Birle��ik Arap Emirlikleri

Yüksek Teknolojili Gulag: Çin’in Uygurlara Karşı İşlediği Suçlar

Yüksek Teknolojili Gulag: Çin’in Uygurlara Karşı İşlediği Suçlar

...toplumsal bilinç yüksek. Arap ülkelerinde ise Uygurlara yönelik zulüm pek de önemsenmiyor. Ancak bir değişim yaşanıyor. Batı, uzun süre boyunca her şeyi yapabileceğine inanan Çin hükûmeti üzerinde baskı kurmaya başladı....

Uygur Türkleri 7 Haziran 2023
Sudan’daki İktidar Krizine Dair Mülahazalar

Sudan’daki İktidar Krizine Dair Mülahazalar

...insanın hayatını kaybettiği, binlerce insanın yaralandığı ve yüzbinlerce insanın yerini değiştirmek zorunda kaldığı yıkıcı bir süreç başladı. Taraflar Arasındaki Krizin Arka Planı 2011’deki Arap dünyasındaki halk ayaklanmalarının ardından Sudanlılar da...

Sudan Krizi 3 Haziran 2023
Sömürgeci Yankılar ve Tarihe Bakışta Öz Refleksiyon

Sömürgeci Yankılar ve Tarihe Bakışta Öz Refleksiyon

...bu Arap köle ticaretinin, Avrupalılarınkinden daha büyük ve önemli olduğu iddia edilir. Maalesef “Arap köle ticareti” terimi doğru olmayıp yanıltıcıdır, çünkü yüzyıllar boyunca böyle bir homojen bir grup mevcut olmamıştır....

Dosya: "Sömürgecilik" 2 Haziran 2023
Tunus’ta Göçmen Karşıtlığının Yükselişinde Cumhurbaşkanı Kays Said’in Rolü

Tunus’ta Göçmen Karşıtlığının Yükselişinde Cumhurbaşkanı Kays Said’in Rolü

Arap dünyasında gerçekleşen halk ayaklanmalarının fitilinin ateşlendiği, Zeynel Abidin bin Ali’nin ülkeyi terk etmesiyle otoriter rejime son verilen ve sonrasındaki geçiş sürecinde tüm taraflar arasındaki uzlaşı ile tüm dünyada demokratikleşme...

Dünya 24 Mayıs 2023
“Sosyal Medyada Sığınmacılara Yönelik Şiddet Kışkırtılıyor”

“Sosyal Medyada Sığınmacılara Yönelik Şiddet Kışkırtılıyor”

...medya da bunu umursamazca ayrımcılık, ırkçılık, mezhepçilik, İslamofobi ya da Arap düşmanlığı gibi şekillerde dile getiriyor. Sosyal medyadaki anonim dil ya da hesaplar ise bunu kolaylaştırıyor.” diye konuştu. Özipek, sosyal...

Irkçılık 19 Mayıs 2023
İşgal Altındaki Filistin Topraklarında Süren “Büyük Felaket”: Nekbe

İşgal Altındaki Filistin Topraklarında Süren “Büyük Felaket”: Nekbe

...komşu Arap ülkelerine tehcir edildi. O tarihten bu yana nüfus artışıyla Filistinli mültecilerin sayısı dünya genelinde 6 milyon 20 bine ulaştı. Bunların yaklaşık 5,3 milyonu Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım...

Nekbe 15 Mayıs 2023
İslam’ı Seçen İspanyolların Akademik Hayatı

İslam’ı Seçen İspanyolların Akademik Hayatı

...üç beş kere başıma geldiği için bazen alışveriş yaparken kırık İspanyolcayla konuşuyorum. İspanyol esnaf Müslüman olan İspanyollara ürün satmak istemezken Suudi Arabistan ya da diğer Arap ülkelerinden gelen zengin Müslümanlara...

Ayrımcılık 12 Mayıs 2023
“Müslüman Karşıtı Vakalar 11 Eylül Sonrasında 3 Kat Arttı”

“Müslüman Karşıtı Vakalar 11 Eylül Sonrasında 3 Kat Arttı”

...2019’a ait izleme listesindeki isimlerin yüzde 98,3’ünün Arap ya da Müslüman olduğunu dile getiren Ansari, “Kendilerini bu listede bulan insanların çoğu masumdu. Listede 7 yaşında çocuklar bile adları Muhammed ya...

ABD 5 Mayıs 2023
“İslami Finans” Kavramı Bize Neler Çağrıştırıyor?

“İslami Finans” Kavramı Bize Neler Çağrıştırıyor?

...borçtan ziyade yatırıma müsned olduğu için bu tekniğin “şeriat temelli” olduğunu ileri sürüyorlar. Bu reformcular adına müşâreke denilen ortaklık akitlerini savunuyorlar. Müşâreke, İslam’ın zuhurundan önce bile Arap yarımadasında yaygın olarak...

Dosya: "Katılım Bankacılığı" 1 Mayıs 2023
Gelişmekte Olan Bir Sektör: Katılım Finansı

Gelişmekte Olan Bir Sektör: Katılım Finansı

..."Katılım Bankacılığı" 1 Mayıs 2023 Modern İslami finans sektörü, 1960’lı yıllarda şekillenmeye başladı ve 1975 yılına gelindiğinde Suudi Arabistan’da İslam Kalkınma Bankası kuruldu. Aynı yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Dubai...

Dosya: "Katılım Bankacılığı" 1 Mayıs 2023
Haramlıktan Meşruluğa Avrupa Düşüncesinde Faiz

Haramlıktan Meşruluğa Avrupa Düşüncesinde Faiz

Arapça feyz kökünden gelen faiz kelimesi, “çoğalıp taşan, artan” anlamında bir sıfattır. Kur’an’da, verilen bir borca ekleme yapmak anlamına gelen faiz kelimesi yerine, “çoğalma, artma ve büyüme” anlamındaki riba kullanılmıştır....

Dosya: "Katılım Bankacılığı" 1 Mayıs 2023
Melikşah Utku: “Katılım Bankacılığı Kârın Paylaşılmasına Yönelik Bir Sistem”

Melikşah Utku: “Katılım Bankacılığı Kârın Paylaşılmasına Yönelik Bir Sistem”

...İslami bankacılık, Arap ülkelerindeki İslami bankacılık ve Türkiye’deki İslami bankacılık, uygulamalar açısından, verilen fetvalar açısından, ürünlerin çeşitliliği açısından oldukça farklılıklar arz ediyordu. Mevzuat da oldukça farklıydı bu anlamda. “İslami Finans”...

Dosya: "Katılım Bankacılığı" 1 Mayıs 2023
Yurt Dışında Yaşayan Türkler İçin Oy Kullanma İşlemi Başladı

Yurt Dışında Yaşayan Türkler İçin Oy Kullanma İşlemi Başladı

...134.246 3- Arnavutluk: 1.416 4- Avustralya: 53.902 5- Avusturya: 111.659 6- Azerbaycan: 11.036 7- Bahreyn: 1.359 8- Belarus: 643 9- Belçika: 153.443 10 – Birleşik Arap Emirlikleri: 12.757 11 –...

Türkiye Seçimleri 27 Nisan 2023
Raşid el-Gannuşi ve Tunus Siyasetinin Geleceği

Raşid el-Gannuşi ve Tunus Siyasetinin Geleceği

...ve yürütme erkini de facto bir şekilde kendi kontrolüne geçirmişti. Arap Ayaklanmaları’nın ilk fitilini ateşleyen ve geçiş sürecinde siyasal elitlerin izlediği strateji sayesinde tüm dünyada demokratikleşme iradesi bakımından güzel bir...

Tunus 25 Nisan 2023

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış