Söyleşi

Munira Subasic Srebrenitsa anneleri

“Srebrenitsa Anneleri Mücadeleye Devam Etmek Zorunda”

Srebrenitsa soykırımının üzerinden 23 sene geçti. Ancak geçen zaman acıları azaltmadı. O annelerden biri olan ve aynı zamanda Srebrenitsa v...
11.07.2018

“Türkçe Avrupa’da Yeni Bir Dil Uzantısı Oluşturabilir”

Perspektif Konuşmaları’nın üçüncü programı Duisburg-Essen Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Ahmet Ünalan’la gerçekleşti. “21. Yüz...
18.05.2018
islam düşmanlığı inceleme komisyonu

“İslamofobi Bir Virüs Gibi Sosyal Yaşamı Tahrip Ediyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde “Batı Ülkelerindeki İslam Düşmanlığını İnceleme A...
03.04.2018

“Türkçenin Korunmasında Sorumluluk Ailelerde”

Arslan Yalçın, 2003 yılında Duisburg-Essen Üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitirmiş bir öğretmen. Haftada 3 saati Türkçe...
01.04.2018

“Ana Dilini Öğrenemeyen Çocuk, Yaşadığı Toplumun Dilini Öğrenemez”

Avrupa’da Türkçenin kullanımı ile ilgili çok sayıda araştırmaya sahip olan Münih Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Çakır ile Avrupa’da...
01.04.2018

Dosya/Söyleşi | “Berlin Senatosu Çokdilliliği Destekliyor”

Sandra Scheeres’in (SPD) başında bulunduğu Berlin Eğitim, Gençlik ve Bilim Senatosu ile Berlin’deki Türkiye kökenlilerin çift dilliliğini...
01.04.2018

Dosya | “Anadili, Kültürel Kimliğin Yeni Kuşaklara İletilmesinin Aracı”

Berlin Eğitim Müşaviri Prof. Cemal Yıldız’la son dönemlerde tartışmalara çokça konu olan Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin Türkiye...
01.04.2018
din dersleri

“İslam Din Dersleri, Dinle Devletin Anlaşabildiğinin Göstergesi”

Almanya’nın en önde gelen Kilise Hukuku uzmanlarından Prof. Dr. Stefan Muckel ile Almanya’da devlet okullarında inanca dayalı İslam din ders...
01.02.2018
din derslerinde

“İslam Din Derslerinde Potansiyel Tam Anlamıyla Kullanılmıyor”

Paderborn Üniversitesinde İslam İlahiyatı öğretim üyesi olan Prof. Muna Tatari ile Almanya’daki İslam din derslerinin teolojik içeriğini k...
01.02.2018
intihar

Tabu Bir Konu: Avrupa’da Türkiye Kökenliler Arasında İntihar

Yaz aylarında Almanya’da Türkiye kökenli gençler arasında görülen intiharlar, gündemde olmayan bir soruna işaret ediyor. Duisburg-Essen Ün...
01.02.2018