Portre

“Kuzeyin Nuru”: Ivan Aguéli

Ivan Aguéli, 19. yüzyılın sonlarında Batı Avrupa’da özel- de sufiliğin, genelde ise İslam’ın yaygınlaştırılması için çalışmalar...
01.03.2014

Said Halim Paşa ve Buhranlarımız

Said Halim Paşa, ikinci Meşrutiyet devrinin önemli fikir ve devlet adamlarındandır. Döneminin seçkin fikir ve siyaset adamları arasında, asil...
01.02.2014
Charles Le Gai Eaton

İngiliz İslam Mütefekkiri: Charles Le Gai Eaton

İngiliz Müslüman toplumunun ve gelenekselci ekolün önemli ve saygıdeğer isimlerinden biri olan ve Hasan Abdul Hakim olarak da bilinen Charles L...
01.01.2014