Yasemin Yıldız

*Doğukan Doğu Bosphorus Migration Studies Türkiye seksiyonu araştırmacısı, Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümü öğrencisi *Yasemin Yıldız Bosphorus Migration Studies Avrupa seksiyonu araştırmacısı, Bielefeld Üniversitesi Sosyoloji bölümü yüksek lisans öğrencisi

Gündem / Söyleşi

“Avrupa, İslam’ı Türk Göçmenlerden Öğrendi”

Essex Üniversitesi’nde Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olan Prof. Ayşe Güveli ile 2009-2014 yıllarında gerçekleştirdiği araştırmas...
01.12.2017

Dosya

Ulusaşırılık, Çokkültürcülük ve Dönüşen Kamusal Alan

Ulusal sınırların aşılmasının en büyük etkisi kimlikler üzerine oldu. Avrupa’da artan çokkültürcülük söylemlerinin kimlikler ve vata...
01.09.2017