Meryem Özdemir

Meryem Özdemir, lisans ve yüksek lisans eğitimini Radboud Üniversitesi sosyoloji bölümünde tamamladı. Ankara'daki Göç Araştırmaları Vakfı'nda Hollanda göç politikaları ve Hollanda'daki Türk diasporası üzerine çalışmaktadır.

Gündem

Türkiye Kökenlilerin Eğitim Durumu

Göçmen kökenlilerin eğitim başarısı zamanla artmış olsa da, hâlâ Hollandalıların gerisinde. Göçmen kökenli gençlerin eğitim alanınd...
31.08.2017

Gündem

Hollanda: Camiye Kamyonlu Saldırı Tehdidi

Lahey’deki As-Soennah Camisi, cemaate yönelik kamyonlu saldırının yapılacağını belirten bir tehdit mektubu aldı. Mektup sadece cami yöneti...
01.07.2017

Gündem

Hollanda: Polisten Başörtüsü Konusunda Geri Adım

Amsterdam polisinin “polis memurlarına başörtüsü serbestliği” önerisi, Hollanda’da tartışmalara neden oldu. Öneri yoğun tepkiler nede...
01.07.2017

Dosya

“Devlet Dernekleri Entegrasyona Zorlayamaz.”

Din antropolojisi, İslam ve ulus devlet oluşumu alanlarında çalışmalar yapan Hollandalı Prof. Thijl Sunier ile Hollanda’da Müslüman kurumla...
01.06.2017

Gündem

Hollanda: Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık Artıyor

Son senelerde Hollanda’da aşırı sağcı şiddet olayları ve Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar artıyor. Ancak bu konunun yetkili mak...
01.06.2017

Gündem

Hollanda, Camilerin Yurt Dışı Finansmanını Yasaklamıyor

Hollanda hükûmeti, Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı camilerin Türkiye tarafından finanse edilmesini yasaklamayacağını açıkladı. Bu oluml...
01.05.2017

Gündem

Hollanda’da Aşırı Sağın Sandığa Yansımayan Zaferi

Hollanda siyasetinin son 40 yılda göçmenlere ve Müslümanlara yönelik oluşturduğu politikalar, aşırı sağın sadece Özgürlük Partisi lide...
12.04.2017

Gündem

Hollanda’nın Demokratik Partilerinde Hukuksuzluk

Hollanda Barolar Birliği’nin yayınladığı bir araştırmaya göre Hollanda seçim programlarının yarısına yakını hukuk devleti ilkeleriyle...
12.04.2017

Gündem

Hollanda’daki Türkiye Kökenliler İçin Zor Zamanlar

Hollanda’da Türkiye kökenli toplum 15 Temmuz darbe girişimine Hollanda’da verilen tepkiler bahane edilerek bir aidiyet ve sadakat sınavına ma...
01.01.2017