Ali Mete

Gündem

Berlin İslam Enstitüsü: “Sorumluluk Duygusu İhtilaflardan Ağır Bastı”

Berlin’de planlanan İslam İlahiyat Enstitüsüne ilişkin tartışmalar oldukça yoğun. Başkentteki dinî cemaatlerin konuyla ilgili tutumu da o...
01.06.2018
liberal islam

Dosya

Soru İşaretleriyle Dolu Bir Terkip: “Liberal İslam”

Liberal İslam terkibi, son yıllarda Batı Avrupa’da İslam’a dair tartışmaların merkezinde yer alıyor. Bu terkip problemli yanlarıyla dikka...
01.11.2017

“İslam Reformu Talepleri Sıkıntılı.”

İslam Hukuku ve azınlık konteksinde İslam gibi konularda araştırma yapan İslam bilimci Sarah Albrecht ile azınlık fıkhı ve İslam’a dair r...
01.12.2016

Dosya

“Sıkıştığında İmamları Kullanan Anlayış Yanlış.”

Hasan Ağırbaş, 2005 yılında DİTİB Din Görevlisi olarak, eşi ve iki kızıyla birlikte Yalova’dan Almanya’ya geldi. Şu anda Idstein Din G...
01.06.2016

Dosya

“Mükemmel İmam” Talebi Anlamsız

Avrupa’daki İslami cemaatlerin yurt dışından finanse edilmesine dair tartışmalar sürüyor. Siyasetçiler “ithal imam” denilen uygulamanın...
01.06.2016

Dosya

Köken Ülkelerdeki Çatışmalar Buraya Taşınmamalı.”

Bremen Üniversitesi Din Bilimi ve Din Pedagojisi Enstitüsünün yöneticisi Prof. Dr. Gritt Klinkhammer ile farklı dinî cemaatler arasındaki iş b...
02.02.2016

Dosya

Sünniler ve Diğerleri: Belirsiz Bir İlişki?

Almanya’daki Müslümanlar ümmetin bir parçası. Aynı şekilde ümmetin içindeki birçok kesim de Almanya’da temsil ediliyor. Yani Alman-Müsl...
02.02.2016
Tayyip Okiç

Portre

Unutulan Bir Âlim: Muhammed Tayyip Okiç

Bosna, güzel gönüllü insanlarının yanı sıra İslam medeniyetine çok kıymetli âlimler de hediye etmiş bir ülke. Ömrünü ilme adamış Mu...
01.05.2015
İslam düşmanlığı

Gündem

Liberal Elitlerin İslam Düşmanlığı

Müslüman karşıtı ırkçılığın genelde sağ cenahtan kaynaklandığı düşünülse de bu durum her zaman böyle değil. Liberallerin de gider...
01.03.2015
Luther

Tarih

Köklü İslam Algısı: Martin Luther Örneği

Avrupa’da İslam ve Müslümanlara dair çoğu algı oldukça eskilere uzanır. Bu nedenle sürekli olarak dile getirilen ön yargılı düşüncele...
01.03.2014